Menu

Norwegian sprinkler market hits new record in 2017

Brannteknisk Forening, the Norwegian fire association, has published record statistics for the numbers of sprinklers and water mist nozzles installed in Norway in 2017. The total sprinkler market grew by over 10,000 sprinklers to 709,500. Of these, 186,432 were residential sprinklers, making up 26% of the total.

Water mist also grew, with 26,005 nozzles installed, up by 2,578. Of these 19,725 or 76% were residential water mist nozzles. In Norway, water mist now accounts for 4% of the water-based building fire protection systems market.

London Assembly report calls for sprinklers

A report published by the London Assembly has called for sprinklers to be fitted in all new apartment buildings higher than 18m and over time to become required in all new housing. It also calls for sprinklers to be retrofitted in higher risk buildings in London and for £50 million to be made available for this work.

The London Assembly is made up of 25 elected politicians. Its role is to hold the Mayor to account. The Mayor should respond to Assembly motions and formal recommendations. Read the full report here

Nederlandse residentiële sprinkler norm gepubliceerd

NEN, het Nederlands normalisatie-instelling, heeft een residentiële sprinklerinstallatie norm gepubliceerd. De norm is beschikbaar voor openbaar commentaar bij http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-20772013-Ontw.-nl.htm . Het commentaar periode eindigt op 1 oktober 2013.

119 doden kippenboerderij in china

Volgens de Chinese

dutch system test

asdfsfda sofadfas

Fatale brand in sociale werkplaats in Titisee, Duitsland

Op 26 november zijn veertien mensen, waaronder een zorgverlener, doorbrand om het omgekomen in een sociale werkplaats. In de werkplaats vande Caritas-organisatie in Zuid-Duitse gemeente Titisee-Neustad, in debuurt van Freiburg, ging om 14:00 uur het het brandalarm af. Volgens derapportage begon de brand toen gas uit een lekkende propaanbus vlamvatte. Het eerste politierapport meldt een explosie die onmiddellijkalle slachtoffers om het leven bracht. De foto’s tonen echter geen groteschade aan het gebouw en in latere rapporten wordt gemeld dat alleslachtoffers omkwamen als gevolg van het inademen van rook. Eugen Bryschvan de Duitse Hospice Trust verscheen op de nationale televisie en riepop tot installatie van sprinklers in dit soort gebouwen. Ditveroorzaakte grote woede onder sommigen. Echter als de slachtoffers zijnomgekomen door het inademen van rook is het zeer aannemelijk dat eensprinklersysteem enkele zo niet alle slachtoffers had kunnen voorkomen. Wij hopen dat de autoriteiten deze zaak nader onder de loep nemen. In detussentijd is een andere sociale werkplaats van dezelfde organisatie alvan sprinklers voorzien.

Britse sprinkler biedt redding

Kilsby in Northamptonshire is een groot transportknooppunt voor Briste distributeurs. Op 31 oktober 2012, net na 05:00 uur trad bij de supermarktdistrubutiedepot Tesco het sprinklersysteem in werking toen er brand ontstond op de afdeling spuitbussen. De afdeling, gelegen in het 158.000 m² tellende, 15 meter hoge gebouw, bevat zeer vluchtige producten. Er werden twee sprinklerkoppen geactiveerd en binnen enkele seconden was de brand met minimale schade onder controle. Het systeem wordt gevoed door pomp van een wateropslag. Geen van de 300 personen in het gebouw raakte tijdens het incident gewond en de voorraad in het distributiecentrum, met naar schatting een waarde van enkele miljoenen Britse ponden, werd niet door het vuur beïnvloed. Er was slechts een minimale aanwezigheid van brandweer van Northamptonshire nodig.

Op 9 november werd om 02:35 uur de East Sussex Fire & Rescue Service opgeroepen naar een gedeelde woning in Hove. Jo Fowler meldt dat bij aankomst van de brandweer bleek dat het residentieel sprinklersysteem in werking was getreden en de brand reeds had geblust. Twee vrouwen, van 18 en 22 jaar, waren laat teruggekeerd na een avondje stappen met veel alcohol, hadden eten op het fornuis gezet en waren in slaap gevallen. De pan met olie had vlam gevat.

Op zondag 11 november 2012 ontstond omstreeks 13:30 uur brand in een productiefaciliteit in een viltmolen in Ossett, West Yorkshire. Geen van de zes personen in het gebouw raakte gewond. Op het systeem, dat via pompen door een tank wordt gevoed, werden acht sprinklers geactiveerd. De brand werd onder controle gemeld en de West Yorkshire Fire & Rescue Service was aanwezig met twee pomptoestellen om ervoor te zorgen dat de brand volledig was geblust. 14 november omstreeks 02:29 uur ontving de brandweer van Tyne & Wear een oproep voor een brand in een elektrisch substation in het Eldon Square Shopping Centre, in Newcastle upon Tyne. De brand werd veroorzaakt door water dat van de verdieping erboven druppelde op een generator. Deze explodeerde waardoor er grote hoeveelheden olie werden gelost. Dit veroorzaakte een onmiddellijke steekoverlsag binnen het brandgebied. De brandweer isoleerde de elektriciteitsvoorziening en maakte daarna gebruik van CO2-blussers om de brand volledig te blussen. Om de brandschade in de kamer waar de brand was ontstaan in te perken, was een sprinklerkop geactiveerd.

Op 26 november om 20:38 uur ontving de brandweer van West Yorkshire een oproep voor een brand in een twee verdiepingen tellende retail outlet van 400m² in een groot winkelcentrum. Bij aankomst ontdekte de brandweer dat het sprinklersysteem al in werking was getreden. Een kop had brand onder controle en voorkom dat deze zich verder verspreidde. De vier medewerkers konden zo het gebouw ontvluchten. De schade aan de brand werd geschat op 5% van het hele gebouw in kwestie.

Stew Adamson van de Hampshire Fire & Rescue Service meldt dat de brandweer  rond 08:21 uur werd opgeroepen naar een magazijn in Walworth Industrial Estate in Andover. Bij aankomst bleek dat het sprinklersysteem in werking was getreden en de brand onder controle had. Slechts een procent van het gebouw ondervond schade. Volgens Stew Adamson, “Het effect van brand op bedrijven kan rampzalig zijn en 80 procent van de bedrijven gaat binnen een jaar na een brand over de kop. Dit bedrijf is nog steeds actief en dankzij het sprinklersysteem heeft de brand ook geen invloed gehad op de omliggende bedrijven. Alle bedrijven zouden een plan moeten hebben voor brandpreventie, het reageren op brand en nog belangrijker wat te doen na een brand.” Tijdens dit incident waren twee sprinklerkoppen geactiveerd. Het magazijn is een stalen constructie van 120 bij 85 meter. Onderzoek toonde aan dat de oorzaak van de brand in een elektrische storing lag

CFOA Kosten-batenanalyse voor residentiële sprinkler

De Chief Fire Officers’ Association heeft een kosten-batenanalyse voor plaatsing van sprinklers in woningen in het Verenigd Koninkrijk gefinancierd. Onderzoekers vonden economische argumenten ten gunste van sprinklers voor flats (appartementen), zorginstellingen en de meeste gedeelde huisvesting, echter niet voor afzonderlijke woningen. De effectiviteit van sprinklers is in de meest ontwikkelde economieën grotendeels vergelijkbaar, de waarde van een statisch leven dat gebruikt wordt om de baten van geredde levens te berekenen varieert echter sterk. In het Verenigd Koninkrijk ligt dit op 2,1 miljoen euro. In Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Zwitserland worden hogere waarden toegepast. Het getal ligt in de Verenigde Staten op 6,0 miljoen euro, en bij deze waarde is er een economische (en morele) grondslag voor plaatsing van sprinklers in huizen.

Zie bre_cba_residential_cfoa voor dit recente rapport.

 

 

Rapport van de Geneva Association over brandschade

De Geneva Association, een organisatie van marktleidende verzekeringsmaatschappijen wereldwijd, heeft voor zo’n 30 landen een reeks schadetabellen gepubliceerd. De gegevens hebben betrekking op sterftecijfers en monetaire verliezen als gevolg van brand in het jaar 2009. In heel Europa is er een groot verschil te vinden, van 0,33 sterfgevallen per 100.000 inwoners in Zwitserland tot 1,98 in Finland en 8,44 in Estland.

Wettelijke vereisten voor sprinklers in Turkije

De Turkse brandveiligheidsorganisatie, TUYAK, heeft een Engelse vertaling uitgegeven van de Turkse voorschriften voor brandveiligheid van gebouwen. Er zijn veel vereisten en stimuleringsmaatregelen voor sprinklers waaronder die in nieuwe gebouwen om de externe verticale verspreiding van brand te voorkomen, de afstanden van nooduitgangen en -trappen, beperkingen in de maximale afstanden in een woongebouw, sprinklers in gesloten parkeergarages, in met olie gevulde transformatoren, in hoogbouw; in grote hotels met meerdere verdiepingen en in winkelcentra. In bestaande gebouwen zijn sprinklers vereist in niet-residentiële hoogbouw, in grote hotels van meer dan twee verdiepingen en in grote winkelcentra met meerdere verdiepingen. Voor nieuwe gebouwen geldt dat in veel gevallen een afname van 30 minuten in brandwerendheid en het vergoot de maximale grootte wanneer er sprinklers worden geïnstalleerd.